Vi hjälper världen att växa sedan 2012

Prisökningen på nålkoks i juli steg nedströms grafitelektroder med 20%.

När priset på järnmalm fortsätter att stiga kommer kostnaden för masugnsståltillverkning att fortsätta att stiga, och kostnadsfördelen med elektrisk ugnsståltillverkning med skrotstål som råmaterial återspeglas.

Dagens betydelse:

Priset på UHP600 i Indiens grafitelektrodmarknad kommer att stiga från 2,9 miljoner rupier / ton till 340 000 rupier / ton och genomförandeperioden är från juli till 21 september; priset på HP450mm-elektroder förväntas stiga från nuvarande 225 000 rupier / ton till 275 000 rupier / ton (ökat med 22%).

Det rapporteras att den främsta orsaken till denna prishöjning är ökningen av kostnaden för importerad nålkoks. Från den nuvarande $ 1500-1800 / ton till mer än $ 2000 / ton den 21 juli kommer prisökningen att ligga i intervallet 11% till 33%, eller till och med högre.

Impregnated grapihite electrodes (3)


Inläggstid: 24 juni-2021